[Dodatkowe zwolnienia z konsolidacji] - Art. 58. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Dodatkowe zwolnienia z konsolidacji] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  58.  [Dodatkowe zwolnienia z konsolidacji]
1. 
Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.
2. 
Jeżeli dwie lub więcej jednostek zależnych spełnia kryterium, o którym mowa w ust. 1, ale ich łączne dane są istotne z punktu widzenia realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, to jednostki te należy objąć konsolidacją.