[Sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro] - Art. 49a. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 49a. - [Sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  49a.  [Sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro]

Przyjmuje się, że sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki.