[Rozszerzenie zakresu stosowania metody nabycia] - Art. 44d. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 44d. - [Rozszerzenie zakresu stosowania metody nabycia] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  44d.  [Rozszerzenie zakresu stosowania metody nabycia]

Przepisy art. 44a-44c stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki, w tym również w razie podziału spółek.