Art. 40. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  40. 

(uchylony).