[Wycena aktywów i pasywów przez jednostkę mikro] - Art. 28a. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Wycena aktywów i pasywów przez jednostkę mikro] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  28a.  [Wycena aktywów i pasywów przez jednostkę mikro]

Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.