[Udokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji] - Art. 27. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Udokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  27.  [Udokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji]
1. 
Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.
2. 
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.