[Konta księgi głównej] - Art. 15. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Konta księgi głównej] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  15.  [Konta księgi głównej]
1. 
Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
2. 
Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.