[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.