Nowość § 2. - Punkty kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1044 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 maja 2020 r.