§ 8. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  8. 
1. 
Punkt kontaktowy wykorzystuje do przekazywania informacji zapewniony przez Komisję Europejską bezpieczny i szyfrowany system służący wspieraniu bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między punktami kontaktowymi zlokalizowanymi w państwach członkowskich oraz Komisją Europejską - w tym informacji niejawnych międzynarodowych o klauzulach "zastrzeżone", "poufne" i "tajne".
2. 
Komunikacja między organami kontroli a punktem kontaktowym odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.