§ 6. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  6. 
Punkt kontaktowy uczestniczy w prowadzonym przez Komisję Europejską procesie oceny funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia 2019/452, przekazując Komisji Europejskiej wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia przez Komisję Europejską sprawozdania w zakresie oceny funkcjonowania i skuteczności ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.