[Uprawnienia do tytułów i odznak w przypadku oddawania innych składników krwi] - Art. 8. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Uprawnienia do tytułów i odznak w przypadku oddawania innych składników krwi] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  8.  [Uprawnienia do tytułów i odznak w przypadku oddawania innych składników krwi]

Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1, są:

1)
3 litry osocza;
2)
2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
3)
0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
4)
2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.