[Niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przy przywozie na terytorium RP krwi lub jej... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przy przywozie na terytorium RP krwi lub jej składników] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  32.  [Niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przy przywozie na terytorium RP krwi lub jej składników]

Kto, będąc osobą, która w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4, odpowiada za zapewnienie warunków określonych w art. 19a ust. 1, nie dopełnia tych warunków przy dokonywaniu przywozu krwi lub jej składników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.