[Nielegalny obrót krwią] - Art. 30. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Nielegalny obrót krwią] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  30.  [Nielegalny obrót krwią]

Kto, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, wbrew przepisom ustawy, nabywa lub zbywa krew lub jej składniki, pośredniczy w ich nabyciu lub zbyciu albo bierze udział w przetaczaniu pozyskanej krwi lub jej składników, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.