[Uprawnienia kontrolne i nadzorcze jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi a przepisy o nadzorze nad podmiotami... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Uprawnienia kontrolne i nadzorcze jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi a przepisy o nadzorze nad podmiotami leczniczymi oraz przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  28.  [Uprawnienia kontrolne i nadzorcze jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi a przepisy o nadzorze nad podmiotami leczniczymi oraz przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej]

Przepisy art. 25 pkt 8 i 9 oraz art. 27 ust. 1 pkt 12 nie naruszają przepisów o nadzorze nad podmiotami leczniczymi i kontroli tych podmiotów oraz przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza lub przepisów o wykonywaniu zawodów pielęgniarki i położnej.