[Zakaz uzależnienia zastosowania krwi lub jej składników w leczeniu od oddania krwi lub jej składników] - Art. 20. - Publiczna... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Zakaz uzależnienia zastosowania krwi lub jej składników w leczeniu od oddania krwi lub jej składników] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  20.  [Zakaz uzależnienia zastosowania krwi lub jej składników w leczeniu od oddania krwi lub jej składników]

Podmiot leczniczy wykonujący stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne nie może uzależnić zastosowania krwi lub jej składników w leczeniu od oddania krwi lub jej składników przez inną osobę.