[Obowiązki jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi dokonujących przywozu na terytorium RP krwi lub jej składników] -... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 19a. - [Obowiązki jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi dokonujących przywozu na terytorium RP krwi lub jej składników] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  19a.  [Obowiązki jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi dokonujących przywozu na terytorium RP krwi lub jej składników]
1. 
Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4, dokonujące przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krwi lub jej składników, są obowiązane zapewnić:
1)
monitorowanie losów przywożonej krwi i jej składników w drodze od dawcy krwi do miejsca przeznaczenia, niezależnie, czy jest nim biorca krwi, wytwórca produktów krwiopochodnych lub zakład utylizacji, i odwrotnie;
2)
jakość i bezpieczeństwo przywożonej krwi i jej składników na poziomie nie niższym niż obowiązujący w tych jednostkach.
2. 
Osobą, która odpowiada za zapewnienie warunków określonych w ust. 1, jest kierownik tej jednostki, chyba że wyznaczył do tego zadania inną osobę spośród osób zatrudnionych w jednostce.