§ 7. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  7. 
1. 
Funkcjonariuszowi przyznaje się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej ustalonej zgodnie z normą powierzchni mieszkalnej, zwanej dalej "normą", mierzoną powierzchnią pokojów.
2. 
Norma ustalona dla funkcjonariusza oraz każdego członka rodziny wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.
3. 
Bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatkowo jedna norma.
4. 
Funkcjonariuszowi nieposiadającemu członków rodziny przyznaje się lokal mieszkalny o powierzchni od 14 do 20 m2.