§ 4. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  4. 
1. 
Tymczasową kwaterę przyznaje się funkcjonariuszowi:
1)
przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości oczekującemu na przyznanie lokalu mieszkalnego;
2)
przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości.
2. 
Tymczasową kwaterę przyznaje się:
1)
w pokoju w lokalu mieszkalnym, z dostępem do urządzeń sanitarnych znajdujących się w lokalu albo
2)
w pokoju z łazienką w hotelu, albo
3)
w pokoju gościnnym w budynku przeznaczonym na cele służbowe, z dostępem do urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku.