§ 1. - Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.117 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwanego dalej "KFS", w tym:
1)
zakres informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o przyznanie środków z KFS;
2)
elementy umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.