Przyznawanie przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.25.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 marca 1929 r.
o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu tytoniowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Koncesjonariuszom, mającym swe filjalne oddziały sprzedaży w okręgach różnych izb skarbowych oraz osobom (instytucjom), które otrzymały od Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego specjalne zezwolenie na jednorazowy pobór wyrobów tytoniowych (§ 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1923 r. - Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 285), może udzielać kredytu Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 29 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 790), przyczem może podwyższyć przewidzianą w § 5 tego rozporządzenia normę wysokości kredytu do wysokości trzech czwartych przeciętnego miesięcznego poboru wyrobów tytoniowych przedsiębiorstwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.