§ 6. - Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.275 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2014 r.
§  6. 
Nagroda roczna za rok 2010 jest przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych.