§ 16. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 16. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  16. 
W decyzji o przyznaniu środków finansowych na 2020 r. minister wskazuje wysokość środków finansowych przekazanych instytutowi Sieci w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przekazanej w 2019 r. instytutowi badawczemu, który stał się tym instytutem Sieci, lub temu instytutowi Sieci jako powstałemu z przekształcenia instytutu badawczego.