§ 4. - Przyznanie XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.