§ 3. - Przyznanie XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.
§  3.
Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winno być dołączone zaświadczenie dyrekcji XI Międzynarodowych Targów Wschodnich we Lwowie, stwierdzające przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia zaś znaku towarowego - zaświadczenie tejże dyrekcji, stwierdzające, że dany znak umieszczony był na towarze, wystawionym na wymienionych Targach, tudzież osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj towaru oraz datę wystawienia.