§ 2. - Przyznanie X Międzynarodowym Targom, mającym się odbyć w Poznaniu w czasie od 26 kwietnia do 3 maja 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.
§  2.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego przedtem na towarze, wystawionym na X Międzynarodowych Targach w Poznaniu, będzie korzystało z prawa pierwszeństwa przez sześciomiesięczny okres czasu, rozpoczynający się od daty wystawienia.