Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.392

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 1 lipca 1921 roku
w sprawie przyznania woźnym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

Na mocy pkt. 1b pkt. 2e i pkt. 3b art. 20 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429) zarządza się co następuje:
§  1. Aż do czasu zaliczenia posad urzędowych niższych funkcjonarjuszów państwowych do poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429) przyznaje się we wszystkich władzach i urzędach państwowych na obszarze byłego zaboru rosyjskiego i austrjackiego:
a) starszym gońcom, mającym ukończonych lat 18 wieku - płacę pierwszego (1) stopnia,
b) pomocniczym prowizorycznym woźnym-płacę drugiego (2) stopnia,
c) woźnym-płacę trzeciego (3) stopnia,
d) woźnym, posiadającym dziesięć lat służby państwowej w charakterze woźnego i odpowiednie kwalifikacje-płacę czwartego (4) stopnia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 roku z dniem tym traci ważność zaliczenie woźnych i gońców, dokonane rozporządzeniem Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 77 poz. 520) art. 1, rozdz. I, pkt. 1 a) i b) i pkt. 2 c).