Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a z mocą obowiązującą od 1 września 1921 roku.