Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 20 lipca 1921 r.
w sprawie przyznania szoferom uposażenia stopni płac niższych funkcjonarjuszów państwowych.

Na mocy art. 20 punktu 1 b. i punktu 2 e, ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. № 65 poz. 429) zarządza się co następuje:
§  1. Przyznaje się aż do czasu zaliczenia posad urzędowych niższych funkcjonarjuszów państwowych do poszczególnych stopni płacy przewidzianych w art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429):
a) egzaminowanym szoferom z praktyką szoferską, nie przekraczającą trzech lat, uposażenie siódmego stopnia płacy niższych funkjonarjuszów państwowych;
b) egzaminowanym szoferom, posiadającym dłuższą praktykę niż trzy lata, uposażenie ósmego stopnia płacy niższych funkcjonarjuszów państwowych;
c) szoferom-mechanikom automobilowym - uposażenie dziewiątego stopnia płacy niższych funkcjonarjuszów państwowych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a z mocą obowiązującą od 1 września 1921 roku.