§ 2. - Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.89.672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1929 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.