§ 1. - Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.89.672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1929 r.
§  1.
Moc rozporządzenia z dnia 22 października 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" w Paruszowcu (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 566) przedłuża się, w odniesieniu do wspomnianych w tem rozporządzeniu robotników huty "Silesia", na miesiąc grudzień r. b.