§ 2. - Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego, zakładu pracy "Kamienna"-Jan Witwicki w Skarżysku-Kamiennej, zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie i zakładu pracy "Samson Heller i Synowie" - Mechaniczna Tkalnia w Kołomyi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.54.461

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1930 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.