Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.45.431

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 maja 1932 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje:
Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 31 maja 1932 r. prawo do zasiłków tym częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy:
1)
"W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. Fabryka Kotłów w Siemianowicach,
2)
Sp. Akcyjna "Ferrum" w Katowicach II,
3)
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa "Huta Bismarcka" w Wielkich Hajdukach i "Huta Falva" w Świętochłowicach,
4)
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa "Huta Hubertus" w Łagiewnikach,
5)
Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S. A. "Huta Baildon" w Katowicach,
6)
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Sp. Akcyjna Górniczo-Hutnicza - "Huta Królewska" w Królewskiej Hucie,
7)
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa "Huta Silesia" w Paruszowcu,
8)
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza - Za-rząd Warsztatów w Królewskiej Hucie,
9)
Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze Sp. Akcyjna "Huta Pokój" w Nowym Bytomiu,
10)
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza "Huta Zgoda" w Zgodzie,
11)
Zakłady Hohenlohego Sp. Akcyjna, Walcownia cynku, Cynkownia i Główne Warsztaty w Wełnowcu,
12)
"Rybnicka Fabryka Maszyn" Sp. z ogr. por. w Rybniku,
13)
"Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" Sp. z ogr. odp. w Siemianowicach,
14)
"Godulla" Sp. Akcyjna "Szyb Godulla" w Chebziu,
15)
"Godulla" Sp. Akcyjna "Szyb Gotthard" w Chebziu,
16)
"Godulla" Sp. Akcyjna "Kopalnia Lithandra" w Nowym Bytomiu,
17)
"Państwowa Fabryka Związków Azotowych" w Chorzowie,
18)
"Piotrowicka Fabryka Maszyn" Sp. Akc. w Piotrowicach,
19)
"Gótobur" Górnośląskie Towarzystwo Budowy Rurociągów Sp. z ogr. odp. w Siemianowicach,
20)
Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc. Walcownia "Silesia", "Tartak"-Centrala Elektryczna w Lipinach,
21)
"Sam" Sp. Akcyjna Münstermann, Odlewnia żelaza i bronzu, budowa maszyn i armatur w Katowicach,
22)
Zakłady Hohenlohego Sp. Akc. "Kopalnia Brzozowice" w Szarleju,
23)
Zakłady Hohenlohego Sp. Akc. "Huta Schellera" w Wełnowcu,
24)
"Giesche" Fabryka Porcelany - Sp. Akc. w Katowicach II,
25)
Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza Sp. Akc. w Warszawie - Huta w Zawierciu,
26)
Modrzejewskie Zakłady Górniczo-Hutnicze-Sp. Akc. "Huta Milowice" w Sosnowcu,

których zarobek tygodniowy nie przekracza z powodu ograniczenia produkcji pełnego umówionego zarobku za 1 dzień pracy.

Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników określi, stosownie do ustępu 2 art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r., Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.