Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.77.520

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu
z dnia 5 sierpnia 1920 r.
w sprawie przyznania państwowym funkcjonariuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 Ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 65 poz. 429.

Art.  1. 1

Aż do czasu zaliczenia posad urzędowych niższych funkcjonarjuszów państwowych do poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 Ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. Na 65 poz. 429- przyznaje się w wykonaniu art. 20 pkt. 1b, pkt. 2e, i pkt. 3b. powyższej Ustawy funkcjonarjuszom niższym płace następujących stopni płacy z odpowiednim dodatkiem drożyznianym:

I.

We wszystkich władzach i urzędach państwowych:

1) na obszarze byłego zaboru rosyjskiego i austrjackiego:
a) starszym gońcom, mającym ukończonych lat 18 wieku - płacę pierwszego (1) stopnia,
b) woźnym - płace, trzeciego (3) stopnia,
2) na obszarze byłego zaboru austrjackiego:
c) pomocniczym woźnym - płacę drugiego (2) stopnia;

II.

W dykasterji Ministerstwa Sprawiedliwości:

1) na obszarze byłego zaboru rosyjskiego:
a) młodszym dozorcom więziennym-płacę szóstego (6) stopnia,
b) dozorcom więziennym - płacę siódmego (7) stopnia,
c) starszym dozorcom więziennym - płacę ósmego (8) stopnia;
2) na obszarze byłego zaboru austrjackiego:
a) posłańcom sądowym - płacę drugiego (2) stopnia,
b) pomocniczym dozorcom więźni, mającym mniej niż 10 lat służby w tym charakterze - płacę trzeciego (3) stopnia,
c) pomocniczym dozorcom więźni, mającym przynajmniej 10 lat służby w tym charakterze i dozorcom więźni, nie posiadającym jeszcze 10 lat służby w tym charakterze - płacę czwartego (4) stopnia,
d) dozorcom więziennym, mającym ponad 10 lat służby w tym charakterze i podurzędnikom sądowym, nie posiadającym jeszcze 10 lat służby w tym charakterze - płacę piątego (5) stopnia,
e) starszym dozorcom więziennym, nie posiadającym jeszcze 10 lat służby w tym charakterze i podurzędnikom sądowym, posiadającym ponad 10 lat służby w tym charakterze - płacę szóstego (6) stopnia,
f) starszym dozorcom więziennym, mającym ponad 10 lat służby w tym charakterze - płacę siódmego (7) stopnia,
3) na obszarach byłego zaboru rosyjskiego i austrjackiego:
a) woźnym sądowym, mającym mniej, niżeli 10 lat służby w tym charakterze - płacę czwartego (4) stopnia,
b) woźnym sądowym, mającym ponad 10 lat służby w tym charakterze - płacę piątego (5) stopnia;

III.

W dykasterji Ministerstwa Poczt i Telegrafów

1) na obszarze b. zaboru rosyjskiego:
a) kandydatom na woźnych, woźnicom w pocztowych urzędach stajennych, stróżom podwórzowym przy rządowych budynkach pocztowych-płacę drugiego (2) stopnia;
b) woźnym pocztowym, mającym do dziewięciu lat służby - płacę trzeciego (3) stopnia;
c) woźnym pocztowym, mającym ponad dziewięć do ośmnastu lat służby-płacę czwartego (4) stopnia;
d) woźnym pocztowym, mającym ponad ośmnaście lat służby, pocztyljonom, mającym do sześciu lat służby, monterom w służbie technicznej -płacę piątego (5) stopnia;
e) pocztyljonom, posiadającym do dwunastu lat służby, majstrom i starszym monterom w służbie technicznej - płacę szóstego (6) stopnia;
f) pocztyljonom, posiadającym do ośmnastu lat służby, starszym monterom i majstrom w służbie technicznej, posiadającym ponad pięć lat służby lub samodzielnej praktyki zawodowej-płacę siódmego (7) stopnia;
g) pocztyljonom, posiadającym ponad ośmnaście lat służby, starszym majstrom w służbie technicznej - płacę ósmego (8) stopnia;
h) pocztyljonom, posiadającym ponad dwadzieścia cztery lata służby i zarazem sprawującym funkcje specjalnie odpowiedzialne lub nadzór nad innymi funkcjonarjuszami niższymi, starszym majstrom, którzy wykazują ponad pięć lat służby lub samodzielnej praktyki-płacę dziewiątego (9) stopnia.
2) na obszarze b. zaboru austrjackiego:
a) kandydatom na woźnych pocztowych, pełnozatrudnionym listonoszom wiejskim do 3-go stopnia wynagrodzenia włącznie - płacę drugiego (2) stopnia;
b) stałym woźnym pomocniczym, pełnozatrudnionym listonoszom wiejskim 4, 5 i 6 stopnia wynagrodzenia i woźnym pocztowym, posiadającym do dziewięciu lat służby-płacę trzeciego (3) stopnia;
c) stałym robotnikom w służbie technicznej, woźnym pocztowym, posiadającym do ośmnastu lat służby - płacę czwartego (4) stopnia;
d) woźnym pocztowym, posiadającym ponad ośmnaście lat służby, nadzorcom telegrafu, posiadającym do dwunastu lat służby, ekspedytorom pocztowym (podurzędnikom), posiadającym do sześciu lat służby-płacę piątego (5) stopnia;
e) nadzorcom telegrafu, posiadającym ponad dwanaście lat służby, ekspedytorom pocztowym (podurzędnikom), posiadającym do dwunastu lat służby, werkmistrzom telegrafu (podurzędnikom), posiadającym do dziewięciu lat służby-płacę szóstego (6) stopnia;
f) ekspedytorom pocztowym (podurzędnikom), posiadającym do ośmnastu lat służby, werkmistrzom telegrafu (podurzędnikom), posiadającym do ośmnastu lat służby-płacę siódmego (7) stopnia;
g) podurzędnikom pocztowo-telegraficznym (ekspedytorom i werkmistrzom), posiadającym ponad ośmnaście lat służby - płacę ósmego (8) stopnia;
h) podurządnikom pocztowo-telegraficznym (ekspedytorom), posiadającym ponad dwadzieścia cztery lata służby i zarazem sprawującym funkcje specjalnie odpowiedzialne lub nadzór nad innymi funkcjonarjuszcmi niższymi, tudzież werkmistrzom, posiadającym ponad dwadzieścia cztery lata służby - płacę dziewiątego (9) stopnia;

IV.

W dykasterji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych

na obszarze byłych zaborów austrjackiego i rosyjskiego:
a) stróżom, polowym, karbowym, gumiennym, stajennym, spichrzowym, pomocnikom kowalskim, kołodziejskim, rymarskim, dozorcom szluz, stawnikom, strażnikom rybackim - płacę pierwszego (1) stopnia -a o ile złożyli przepisany egzamin- płace, drugiego (2) stopnia,
b) włodarzom, kowalom, kołodziejom, rymarzom (majstrom) - płacą drugiego (2) stopnia,
c) gajowym, rybomistrzom, masztalerzom, o ile nie mają jeszcze 15 lat służby w tym charakterze - płacę trzeciego (3) stopnia, o ile mają więcej jak 15 lat służby-płacę czwartego (4) stopnia, wreszcie o ile posiadają więcej jak 15 lat służby i złożyli przepisany egzamin-płacę piątego (5) stopnia,
d) dozorcom składnic i magazynów, dozorcom torów kolejkowych, hamulczym kolejowym-płacę czwartego (4) stopnia,
e) prowadzącym pociągi, ogrodnikom, palaczom kolejkowym, motorniczym, tarcznikom, cyrkularnikom, brakarzom, podkoniuszym, ujeżdżaczom koninie egzaminowanym płacę piątego (5) stopnia, egzaminowanym szóstego (6) stopnia,
f) maszynistom, werkmistrzom, kolejomistrzom, magazynierom, ekonomom, rządcom, koniuszym, o ile posiadają w tym charakterze do 10 lat służby-płacę szóstego (6) stopnia - do 20 lat służby- płacę siódmego (7) stopnia, a ponad 20 lat służby-płacę ósmego (8) stopnia;

V.

W dykasterji Ministerstwa Robót Publicznych

na obszarze byłych zaborów rosyjskiego i austrjackiego:
a) dróżnikom 2 klasy, pomocnikom palaczy, stróżom, niekwalifikowanym dozorcom mostów 2-ej klasy, strażnikom rzecznym i meljoracyjnym 2-ej klasy, wytycznym 2-ej klasy, stróżom przystaniowym, strażnikom wałowym-płacą pierwszego (1) stopnia,
b) dróżnikom 1-ej klasy, palaczom, niekwalifikowanym dozorcom mostów 1-ej klasy, strażnikom rzecznym i meljoracyjnym 1-ej klasy, wytycznym 1-ej klasy, dozorcom przystaniowym - płace drugiego (2) stopnia,.
c) magazynierom, niewykwalifikowanym pomocnikom technicznym, dozorcom drenarskim 2-ej klasy-płacę trzeciego (3) stopnia,
d) pomocnikom maszynistów i szoferów, drogomistrzom 6-ej klasy, dozorcom drenarskim 1-ej klasy, pomocnikom palaczy okrętowych, majtkom - płacę czwartego (4) stopnia,
e) maszynistom i szoferom 4-ej klasy, kwalifikowanym dozorcom mostów i majstrom 3 ej klasy, drogomistrzom 5-ej klasy, dozorcom robót wodnych 3-ej klasy, palaczom okrętowym, starszym majtkom - płacą piątego (5) stopnia,
f) maszynistom i szoferom 3-ej klasy, kwalifikowanym dozorcom mostów i majstrom 2-ej klasy, drogomistrzom 4-ej klasy, kwalifikowanym pomocnikom technicznym 4-ej klasy, dozorcom robót wodnych 2-ej klasy, pomocnikom werkmistrzów, bagiermistrzów, maszynistów okrętowych, sterników i motorniczych - płace, szóstego (6) stopnia,
g) maszynistom i szoferom 2-ej klasy, kwalifikowanym dozorcom mostów i majstrom 1-ej, drogomistrzom 3-ej klasy, kwalifikowanym pomocnikom technicznym 3-ej klasy, dozorcom robót wodnych 1-ej klasy, bagiermistrzom 3-ej klasy, werkmistrzom 3-ej klasy, maszynistom okrętowym 3-ej klasy, sternikom, 3-ej klasy, motorniczym 2-ej klasy-płacę siódmego (7) stopnia,
h) maszynistom i szoferom 1-ej klasy, drogomistrzom 2-ej klasy, kwalifikowanym pomocnikom technicznym 2-ej klasy, (konduktorom meljoracyjnym 3-ej klasy, nadzorcom rzek 3-ej klasy, bagiermistrzom 2-ej klasy, werkmistrzom 2-ej klasy, maszynistom okrętowym 2-ej klasy, sternikom 2-ej klasy, motorniczym 1-ej klasy- płacę ósmego (8) stopnia,
i) drogomistrzom 1-ej klasy, kwalifikowanym pomocnikom technicznym 1-ej klasy, konduktorom meljoracyjnym 2-ej klasy, nadzorcom rzek 2-ej klasy, bagiermistrzom 1-ej klasy, sternikom 1-ej klasy-płacę dziewiątego (9) stopnia;

VI.

W dykasterji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:

(funkcjonarjusze niżsi, zajęci w budynkach szkolnych, zakładach uniwersyteckich i politechnicznych, klinikach, laboratorjach, muzeach i bibljotekach);
a) służbie pomocniczej i prowizorycznej, pomywaczkom - płacę drugiego (2) stopnia,
b) stróżom i praczkom - płacę trzeciego (3) stopnia,
c) służącym bibljotecznym, służącym muzealnym, kucharkom, szwaczkom, pielęgniarzom - płacę czwartego (4) stopnia,
d) oddźwiernym, starszym służącym bibliotecznym, starszym służącym muzealnym, starszym pielęgniarzom, palaczom - płacę piątego (5) stopnia,
e) maszynistom, preparatorom muzealnym, rzemieślnikom, laborantom, nadzorcom, ogrodnikom, pedelom - płacę szóstego (6) stopnia,
f) mechanikom, elektrotechnikom, starszym ogrodnikom, laborantom kwalifikowanym i rzemieślnikom szczególnie kwalifikowanym-płacę siódmego (7) stopnia;

VII.

W dykasterji Ministerstwa Skarbu:

a) dozorcom celnym na obszarze byłego zaboru rosyjskiego - płacę czwartego (4) stopnia.
b) werkmistrzom fabryk i urzędów podległych Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego, a mianowicie:
1) werkmistrzom fabrycznym:

mającym do 10 lat służby - szósty (6) stopień płacy

mającym do 20 lat służby - siódmy (7) stopień płacy

mającym do 30 lat służby - ósmy (8) stopień płacy

mającym ponad 30 lat służby - dziewiąty (9) stopień płacy

2) werkmistrzom stolarskim, murarskim i ślusarskim:

mającym do 15 lat służby - siódmy (7) stopień płacy

mającym do 25 lat służby - ósmy (8) stopień płacy

mającym ponad 25 lat służby - dziewiąty (9) stopień płacy

3) werkmistrzom maszynowym elektrowerkmistrzom:

mającym do 15 lat służby - ósmy (8) stopień płacy

mającym ponad 15 lat służby - dziewiąty (9) stopień płacy

VIII.

W Ministerstwa Zdrowia Publicznego na obszarze byłych zaborów rosyjskiego i austrjackiego:

a) posługaczom (kom), pomocnikom woźniców, pomocniczemu personelowi i służbie w kuchniach i pralniach - płacą pierwszego (1) stopnia;
b) woźnicom, młodszej służbie oddziałowej - płacę drugiego (2) stopnia;
c) stróżom dziennym i nocnym, służbie męskiej na fermach w zakładach obłąkanych, dozorcom izb przyjęć, w pracowniach, praczkom ukwalifikowanym, grabarzom, dozorcom zwierząt w zakładach wyrobu krowianki i surowic - płacę trzeciego (3) stopnia;
d) organistom, gospodarzom folwarcznym, kucharzom (rkom), szwaczkom, palaczom łazienkowym, pomocnikom rzemieślników, pielęgniarzom (rkom) - płacę czwartego (4) stopnia;
e) młodszym dezynfektorom, nadzorcom służby, starszym pielęgniarzom (rkom), palaczom egzaminowanym - płacę piątego (5) stopnia;
f) rzemieślnikom, laborantom w salach sekcyjnych, ogrodnikom, kucharzom (rkom) samoistnym, pomocnikom inspicjenta gmachów, laborantom(tkom) - płacą szóstego (6) stopnia;
g) akuszerkom, dezynfektorom, pomocnikom maszynisty, starszym pielęgniarzom (rkom) o specjalnych kwalifikacjach, laborantom (rkom) przy aparatach Roentgena, rzemieślnikom o specjalnych kwalifikacjach - płacę siódmego (7) stopnia;
h) starszym akuszerkom i szoferom, kontrolerom targowym i laborantom starszym - płacę ósmego (8) stopnia;
i) maszynistom egzaminowanym, starszym dezynfektorom dyplomowanym i starszym szoferom, kontrolerom starszym - płacę dziewiątego (9) stopnia

IX.

W dykasterji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszarze b. zaboru austrjackiego:

a) ajentom policyjnym II klasy, jako mającym dotychczas charakter sług urzędowych - płacę czwartego (4) stopnia;
b) ajentom policyjnym I klasy, którzy - w myśl statutu organizacyjnego z dnia 22 lutego 1914 r. - mieli dotąd charakter podurzędników - płacę piątego (5) stopnia;
c) inspektorom rejonowym II klasy - płacę szóstego (6) stopnia;
d) inspektorom rejonowym I klasy - płacę siódmego (7) stopnia.
Art.  2.

W wypadkach, w których przyznane artykułem 1-ym uposażenie poszczególnym niższym funkcjonariuszom państwowym wraz z dodatkiem za wysługę lat-okazałoby się niższe od całego uposażenia pobranego w dniu 1 lipca 1920 r. przez danego funkcjonarjusza (płacy zasadniczej z wszystkimi dodatkami) - przyznaje się takiemu funkcjonarjuszowi dodatek wyrównawczy do wysokości kwoty, pobranej w dniu 1 lipca 1920 r. tytułem zaliczki na uposażenie za miesiąc lipiec 1920 r.

Dodatek ten pobierać będzie funkcjonarjusz do chwili, w której w drodze awansu otrzyma uposażenie wyższego stopnia płacy. Jeżeli zaś wskutek zmiany mnożnika kwota uposażenia wszystkich stopni zostanie podwyższona lub zniżona odpada prawo do pobierania dodatku wyrównawczego.

Art.  3.

Gońcy wogóle - a starsi gońcy w wieku poniżej lat 18 przyjmowani być mogą tylko jako pracownicy kontraktowi na podstawie umowy służbowej, zawartej w każdym poszczególnym wypadku.

Wynagrodzenie ich jednak nie może nigdy przewyższać -3/i uposażenia 1-go stopnia płacy funkcjonarjuszów niższych ze stosownym dodatkiem drożyźnianym (bez dodatku za wysługę lat).

Art.  4.

Pomocnicy kancelaryjni na obszarze b. zaboru austrjackiego spełniający tylko funkcje pomocnicze, zatrzymują nadal charakter funkcjonarjuszów kontraktowych - a pobierane przez nich uposażenie nie może przewyższać każdoczesnego uposażenia Xli stopnia służbowego (płacy zasadniczej łącznie ze stosownym dodatkiem drożyźnianym bez dodatku za wysługę lat).

Art.  5.

Przyznanie odpowiednich stopni płac funkcjonarjuszom niższym na obszarze byłej dzielnicy pruskiej nastąpi osobno.

Warszawa, dn. 5 sierpnia 1920 r.

1 Art. 1:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1920 r. (Dz.U.21.6.34) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1920 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1920 r. Częściowa zmiana tudzież uzupełnienie przepisów o przyznawaniu poszczególnych stopni płacy niższym funkcjonarjuszom państwowym. (Dz.U.21.6.34) z dniem 1 października 1920 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1920 r. (Dz.U.20.101.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1920 r.

- zmieniony przez rozporządzenie z dnia 15 marca 1921 r. (Dz.U.21.27.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 1921 r.

- zmieniony przez rozporządzenie z dnia 21 października 1920 r. (Dz.U.20.101.672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1921 r.

Z dniem 1 lipca 1921 r. traci ważność zaliczenie woźnych i gońców w art. 1, rozdz. I, pkt. 1 a) i b) i pkt. 2 c) nin. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 lipca 1921 r. (Dz.U.21.63.392).