Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.25.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 marca 1920 r.
o przyznaniu kredytów na zaopatrzenie armji.

Art.  1.

Otwiera się Ministerstwu Spraw Wojskowych kredyt wojenny na zaopatrzenie armji w roku 1920 do wysokości 1.250.000.000 franków francuskich.

Art.  2.

Suma powyższa pokryta będzie z niewyczerpanych w bieżącym okresie budżetowym przez Ministerstwo Spraw Wojskowych kwot, przyznanych w swoim czasie na poczet 5-miljardowej pożyczki zagranicznej, uchwalonej 28 marca 1919 r.

Reszta, odniesiona na następny okres budżetowy, pokryta będzie w sposób następujący:

a) przez przyznanie dalszych sum na poczet 5 miljardowej pożyczki zagranicznej, uchwalonej 28 marca 1919 r.,
b) w formie zaliczek gotówkowych w markach polskich i walutach obcych.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.