Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.434

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "kontrolą graniczną osób", i określa:
1) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;
2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;
3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.
§  2. 
1.  W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób.
1a.  2  Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się na okres od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 r.
1b.  3  Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przedłuża się na okres od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.
1c.  4 Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1-1b, przedłuża się na okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r.
1d.  5  Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres, o którym mowa w ust. 1-1c, przedłuża się na okres od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem kontroli granicznej osób na granicy państwowej z Republiką Litewską, którą przedłuża się na okres od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 9.00.
2.  6  Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1-1d, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.
§  3.  Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:
1) na granicy państwowej z Republiką Czeską;
2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;
3) na granicy państwowej z Republiką Litewską;
4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;
5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.
§  4.  Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4a.  7  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 8  

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Przejście graniczneRodzaj ruchuCzas otwarciaZasięg terytorialny
nazwarodzaj
Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską
1Cieszyn - Českyý Tĕšín (Most Przyjaźni)DpieszycałodobowoKontrola jest prowadzona na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych odbywa się na dwóch kierunkach, jest prowadzona na chodnikach wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S.
2Cieszyn - ChotěbuzDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoKontrola odbywa się na drodze ekspresowej nr S52 w odległości około 650 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bielsko-Biała na długości drogi ekspresowej nr S52 wynoszącej 600 m. Kontrola odbywać się będzie na drodze w obu kierunkach z wykorzystaniem wydzielonych części drogi i przyległych parkingów.
3Zebrzydowice - Petrovice u KarvinéKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiejscowość Zebrzydowice - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice - Katowice - Zebrzydowice. Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory szlakowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133.
4GorzyczkiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoAutostrada A-1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/172/1 w odległości 5673 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Gliwice oraz węzeł drogowy Gorzyce. Kontrola jest prowadzona na odcinku 700 metrów autostrady A-1 w kilometrażu od 561+550 do 562+250 oraz na łącznicach węzła drogowego Gorzyce.
5Nowe ChałupkiDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 78 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78 na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym.
6Chałupki - BohumínKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiejscowość Chałupki - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m lub na trasie Chałupki - Katowice - Chałupki. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory szlakowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3.
7TrzebinaDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 41 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Trzebina. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni.
8Głuchołazy - Jindřichov ve SleskuKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Głuchołazy - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 11 225 m, tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/140/14.
9Głuchołazy - MikuloviceKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Głuchołazy - peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 5650 m, tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/160/4.
10Międzylesie - LichkovKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Międzylesie - stacja kolejowa wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 129,952 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1.
11Kudowa - SłoneDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 8 na odcinku 520 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowa-Zdrój.
12Mieroszów - MezimĕstíKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Mieroszów - stacja kolejowa wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 28,033 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7.
13Lubawka - KrálovecKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Lubawka - przystanek osobowy wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 10,148 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7.
14JakuszyceDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoOdcinek drogi krajowej nr 3 od 494,600 km do 494,700 km w miejscowości Jakuszyce, zatoka parkingowa stanowiąca własność Nadleśnictwa Szklarska Poręba działka nr 375/358.
15Zawidów - Frýdlant v ČechachKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejStacja kolejowa Zawidów - obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami oraz tory szlakowe od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/104/16 do dworca kolejowego Zawidów na 2,1 kilometrze torów szlakowych nr 344. Kontrola jest prowadzona na dworcu kolejowym w Zawidowie.
16GołkowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 5039S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 1/156/1 w odległości 150 m od linii granicy w kierunku miejscowości Gołkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni.
17LubawkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 5, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawka.
18Głuchołazy - MikuloviceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 40 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odległości 500 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest prowadzona na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego).
Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec
1JędrzychowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoAutostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 142 do węzła autostradowego Zgorzelec na 2,0 km autostrady A-4.
2Węgliniec - HorkaKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejStacja kolejowa Węgliniec - obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami od 26,1 do 26,7 kilometra torów szlakowych nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Węglińcu.
3Olszyna - ForstDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia wraz z przyległymi do drogi działkami nr: 1164/4, 1164/5 i 1/3.
4Zasieki - ForstKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejDworce kolejowe Tuplice i Żary wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek kolejowy od 353,4 km torów szlakowych (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351.
5Gubin - GubenDpieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest prowadzona przy wejściu na most graniczny w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407.
6Gubin - GubenKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejDworzec kolejowy w mieście Gubin wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m torów szlakowych w kierunku miasta Gubin. Kontrola jest prowadzona na linii kolejowej nr 358.
7Świecko - FrankfurtDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 2, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 2,5 km w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7.

Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6.

8Kunowice - FrankfurtKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejDworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek torów szlakowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do 407,344 km torów szlakowych (stacja Świebodzin).
9Słubice - Frankfurt nad OdrąDpieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 29, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice - Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej).
10Kostrzyn nad Odrą - KietzDpieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 22, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z działką 69/12 oraz przyległymi działkami nr74/11 i 74/10, 75/7 i 75/6, 76/95, 76/93, 76/39 i 69/13. Kontrola w kierunku wyjazdowym prowadzona jest na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z działką 69/12 oraz przyległymi działkami nr 69/10 i 68/58.
11Kostrzyn - KietzKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejDworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 kilometra linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556.
12Krajnik Dolny - SchwedtDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna.
13Szczecin - GumieńceKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejStacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami stacyjnymi, na których jest prowadzona kontrola graniczna, a także tory szlakowe nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Główny - Szczecin-Gumieńce.
14Kołbaskowo - PomellenDosobowy i towarowycałodobowoAutostrada A-6. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr: 203/10, 203/3 i 203/79. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo.
15Świnoujście - GarzDosobowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoOdcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości 60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 - w głąb kraju.
16ZgorzelecDpieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga gminna na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi. Kontrola prowadzona jest w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze gminnej oraz działce nr 6/3.
Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską
1BudziskoDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 8 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i równoległych zatokach.
2TrakiszkiKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejStacja PKP w miejscowości Trakiszki - 2 perony z 4 torami stacyjnymi w odległości 4100 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu osobowego pomiędzy stacjami PKP Trakiszki - Suwałki - Trakiszki.
3OgrodnikiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach.
Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką
1BarwinekDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 19 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym - 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym - 3 pasy ruchu.
2Łupków - PalotaKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiejscowość Stary Łupków - 1 peron z 4 z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od granicy państwowej.
3Muszyna - PlavečKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiasto Muszyna - 1 peron z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 225 m.
4ChyżneDosobowy i towarowy, zgodnie

z parametrami drogi

całodobowoDroga krajowa nr 7 na długości 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne. Miejsce kontroli i zmiana organizacji ruchu następuje zgodnie z planem organizacji ruchu na czas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej opracowanym przez zarządcę drogi.
5Zwardoń-SkalitéKtowarowyw godzinach otwarcia stacji kolejowejMiejscowość Zwardoń - 2 perony z 3 torami stacyjnymi w odległości 500 m od granicy państwa. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na długości 300 m.
Morski odcinek granicy państwowej
1ŚwinoujścieMosobowy i towarowycałodobowoObiekty portowe portu w Świnoujściu służące do regularnych połączeń promowych.
2KołobrzegMosobowy i towarowycałodobowoNabrzeża portowe portu w Kołobrzegu służące do regularnych połączeń promowych.
3GdyniaMosobowy i towarowycałodobowoObiekty portowe portu w Gdyni służące do regularnych połączeń promowych.
4Gdańsk-PortMosobowy i towarowycałodobowoObiekty portowe portu w Gdańsku-Porcie służące do regularnych połączeń promowych.
Lotnicze przejścia graniczne
1Warszawa-OkęcieLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie.
2Łódź-LublinekLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Łódź-Lublinek.
3BydgoszczLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Bydgoszcz.
4Kraków-BaliceLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice.
5Katowice-PyrzowiceLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice.
6Gdańsk-RębiechowoLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo.
7Wrocław-StrachowiceLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice.
8Szczecin-GoleniówLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów.
9Rzeszów-JasionkaLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka.
10Poznań-ŁawicaLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica.
11Warszawa-ModlinLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Modlin.
12Świdnik k. LublinaLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego w Świdniku k. Lublina.
13Zielona Góra-BabimostLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra-Babimost.
14Kielce-MasłówLosobowy i towarowyod 600 do 2000, od maja do września w godz. 600-2200Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kielce-Masłów.
15MielecLosobowyod 700 do 2000, od maja do września w godz. 700-2200Lotnisko Mielec Sp. z o.o. w Mielcu.
16MazuryLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Mazury.
17Radom-SadkówLosobowy i towarowyod 600 do 2400Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków.
Objaśnienia:

D - drogowe przejście graniczne

K - kolejowe przejście graniczne

M - morskie przejście graniczne

L - lotnicze przejście graniczne

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2020 r.
3 § 2 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.650) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
4 § 2 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.786) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2020 r.
5 § 2 ust. 1d:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.854) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1029) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2020 r.

6 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.650) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.786) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 maja 2020 r. (Dz.U.2020.854) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.

7 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.468) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.
8 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2020 r. (Dz.U.2020.439) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U.2020.468) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2020 r.