Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.
Art.  4.

W części 2 art. 53 K. K. po wyrazach "przewidziane w art." dodać należy "108, 110".

Dan w Warszawie, dnia 2 stycznia 1919 r.