Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.
Art.  3.

Równocześnie wchodzą w życie w odniesieniu do tych przepisów Kodeksu Karnego, które mają moc obowiązującą, artykuły: 11, 163, 164, część 2 art. 166, część 3 art. 168, część 4 art. 173, część 2 i 3 art. 643, część 4 art. 644, część 4 art. 645, część 3 art. 652 Kodeksu Karnego.