Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.
Art.  2.

W związku z przepisem artykułu poprzedniego i w myśl ar-t 28 przepisów przechodnich do Kodeksu Karnego z 7-go sierpnia 1917 rok.u № 1 Dz. Urz. D. S. T. R. S. wyrazy "Rosja" i "rosyjski" zastąpić należy wyrazami "Polska" i "polski".