Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.
Art.  1.

Z chwilą ogłoszenia niniejszego dekretu w Dzienniku Praw zyskują moc obowiązującą przepisy art. 108 - 119 części czwartej Kodeksu Karnego z r. 1903.