Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej części czwartej Kodeksu Karnego z r. 1903.

Art.  1.

Z chwilą ogłoszenia niniejszego dekretu w Dzienniku Praw zyskują moc obowiązującą przepisy art. 108 - 119 części czwartej Kodeksu Karnego z r. 1903.

Art.  2.

W związku z przepisem artykułu poprzedniego i w myśl ar-t 28 przepisów przechodnich do Kodeksu Karnego z 7-go sierpnia 1917 rok.u № 1 Dz. Urz. D. S. T. R. S. wyrazy "Rosja" i "rosyjski" zastąpić należy wyrazami "Polska" i "polski".

Art.  3.

Równocześnie wchodzą w życie w odniesieniu do tych przepisów Kodeksu Karnego, które mają moc obowiązującą, artykuły: 11, 163, 164, część 2 art. 166, część 3 art. 168, część 4 art. 173, część 2 i 3 art. 643, część 4 art. 644, część 4 art. 645, część 3 art. 652 Kodeksu Karnego.

Art.  4.

W części 2 art. 53 K. K. po wyrazach "przewidziane w art." dodać należy "108, 110".

Dan w Warszawie, dnia 2 stycznia 1919 r.