Art. 1. - Przywrócenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.30.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1923 r.
Art.  1.

Przywraca się moc obowiązującą ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) z tym dodatkiem, że przewidziana w art. 1 wspomnianej ustawy regulacja ma obejmować prócz uprawnień, wymienionych w art. 2 tejże ustawy, również i

1)
prawo dostosowania przepisów ustawowych o podatkach pośrednich, obowiązujących w przedmiocie ustroju władz i ich uprawnień wykonawczych w poszczególnych b. zaborach, w razie rozszerzenia ich na dalszy obszar Rzeczypospolitej do obowiązujących tamże ustaw w dziedzinie podatków pośrednich,
2)
uzupełniania przepisów o karalności przekroczeń przepisów, objętych rozporządzeniami Rady Ministrów, jako też rozporządzeniami wykonawczemi, wydanemi na podstawie niniejszej ustawy.