§ 1. - Przywóz z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.75.704

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.
§  1.
Zezwala się na przywóz z zagranicy, pod warunkami, określonemi w rozporządzeniu niniejszem, następujących przedmiotów:
1)
wszelkiego rodzaju ryb morskich i raków, przyczem za ryby morskie nie uważa się ryb słodkowodnych, chociażby pochodziły one z połowów morskich,
2)
tranu i tłuszczu ryb, wielorybów i innych zwierząt morskich,
3)
pierza i puchu,
4)
pranej lub wywapnionej wełny,
5)
suchej sierści królików, zajęcy i wielbłądów,
6)
suchych skór królików i dzikich zwierząt,
7)
garbowanych skór futrzanych,
8)
wygotowanych lub wywapnionych albo poddanych działaniu pary sierści, szczeciny, włosia, włosienia i odpadków skór,
9)
zupełnie suchych kopyt, racic, rogów i części rogów,
10)
prasowanych racic, kopyt i rogów,
11)
mąki kopytowej, racicowej i rogowej.

Przy przewozie kolejami przedmiotów, budzących odrazę i wydzielających woń przykrą (pkt. 8 i 9), powinny być stosowane przepisy, obowiązujące dla przewozu tych przedniotów. Przedmioty, wymienione w pkt. 3-6 poprzedniego ustępu, powinny być w szczelnych workach lub innem szczelnem opakowaniu.