Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 stycznia 1968 r.
w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem V Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 16, poz. 86), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 24 lutego 1967 r. dokument przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do powyższej konwencji.
Dokument przystąpienia stwierdza, że Rząd Zjednoczonego Królestwa przystępuje do wyżej wymienionej konwencji w imieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz terytoriów znajdujących się pod suwerennością terytorialną Zjednoczonego Królestwa, jak również państwa Brunei, królestwa Tonga, brytyjskiego protektoratu wysp Salomona i protektoratu Suazi.

Przy składaniu dokumentu przystąpienia złożone zostały w imieniu Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii następujące zastrzeżenia, zgodnie z artykułem VII konwencji:

"1) Artykuł III jest przyjęty z zastrzeżeniami, obowiązującymi do czasu każdorazowego notyfikowania o ich wycofaniu, jeżeli dotyczy:

a) sukcesji tronu;

b) niektórych urzędów, głównie o charakterze ceremonialnym;

c) funkcji zasiadania i głosowania w Izbie Lordów, przysługującej posiadaczom dziedzicznych parostw i niektórych urzędów w Kościele Anglii;

d) poboru do wojska i warunków służby w siłach zbrojnych;

e) udziału w sądach przysięgłych na wyspach Bahama, w Grenadzie, na wyspie Man i Montserrat oraz w królestwie Tonga;

f) zatrudnienia kobiet zamężnych w służbie dyplomatycznej Jej Królewskiej Mości i w służbie państwowej w Północnej Irlandii, Antigua, Fidżi, Grenadzie, Hongkongu, St. Lucia i St. Vincent;

g) uposażenia kobiet w służbie państwowej Gibraltaru, Hongkongu, Seszeli oraz protektoratu Suazi;

h) stanowiska przedstawiciela władzy królewskiej ("bailiff") na wyspie Guernsey;

i) w państwie Brunei - wykonywania władzy królewskiej, udziału w sądach przysięgłych lub ich odpowiednika i piastowania niektórych stanowisk podlegających prawu mahometańskiemu.

2) Zjednoczone Królestwo zastrzega sobie prawo odroczenia stosowania niniejszej konwencji odnośnie do kobiet żyjących w kolonii Aden, uwzględniając miejscowe zwyczaje i tradycje. Ponadto Zjednoczone Królestwo zastrzega sobie prawo niestosowania tej konwencji w odniesieniu do Rodezji, dopóki nie poinformuje Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że jest w stanie zapewnić pełną realizację zobowiązań wynikających z powyższej konwencji w stosunku do tego terytorium."

Zgodnie z artykułem VI ustęp 2 konwencja weszła w życie dnia 25 maja 1967 roku w stosunku do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, terytoriów znajdujących się pod jego suwerennością terytorialną oraz państwa Brunei, królestwa Tonga, brytyjskiego protektoratu wysp Salomona i protektoratu Suazi.