Przystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.32.198

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lipca 1966 r.
dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 2 ust. 2 Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 322), Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii złożył dnia 16 maja 1966 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższego porozumienia.