Przystąpienie Wielkiego Księstwa Luksemburskiego do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. wraz z protokułem zamknięcia z tegoż dnia 2 czerwca 1911 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.53.486

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 lipca 1922 r.
w przedmiocie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburskiego do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dn. 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dn. 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dn. 2 czerwca 1911 r. wraz z protokułem zamknięcia z tegoż dnia 2 czerwca 1911 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości,- że zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, Wielkie Księstwo Luksemburskie z dniem 30 czerwca 1922 r. przystąpiło bez zastrzeżeń do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dn. 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dn. 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dn. 2 czerwca 1911 r. wraz z protokułem zamknięcia z tegoż dnia 2 czerwca 1911 r. (opublikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1922, № 8, poz. 58).