Przystąpienie Węgier do protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.48.323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 listopada 1952 r.
w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 28, poz. 278), nastąpiło przystąpienie Węgier do powyższego protokołu z ważnością od dnia 3 listopada 1952 r.