Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 marca 1922 r.
w przedmiocie przystąpienia Węgier do międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie 13 listopada 1908 r. oraz do protokułu dodatkowego z dn. 20 marca 1914 r. do tejże Konwencji.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, w dniu 14 lutego 1922 r. Węgry przystąpiły bez zastrzeżeń do:
1) międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1885 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. oraz do
2) protokułu dodatkowego do tejże Konwencji, podpisanego w Bernie dnia 20 marca 1914 r. - Opublikowanych w № 3 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z r. 1920, pozycja 16.