Przystąpienie Węgier do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.719

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 sierpnia 1928 r.
w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 9 czerwca 1928 roku, że w dniu 18 maja 1928 roku zarejestrowane zostało, dokonane przez Rząd Węgierski, przystąpienie do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 34, poz. 236).