Przystąpienie Ugandy do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.28.194

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 czerwca 1965 r.
w sprawie przystąpienia Ugandy do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Republiki Francuskiej jako depozytariusz Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 28, poz. 278), powiadomił notą z dnia 9 czerwca 1965 r., iż Rząd Ugandy przystąpił do powyższego protokołu.